Kattungar

När kattungarna flyttar är de

  • Minst 12 veckor
  • Vaccinerade 2 ggr mot kattpest o kattsnuva
  • Veterinärbesiktade
  • Chipmärkta
  • Avmaskade
  • Registrerade i SVERAK med stamtavla
  • Dolda fel försäkrade genom Agria
  • Fullt försäkrade hos Agria från 6 veckors ålder